List opłatkowy Proboszcza Parafii

Drodzy Parafianie!

Przed nami kolejne Święta Bożego Narodzenia – te najcieplejsze, choć w najzimniejszy okresie roku, najradośniejsze i najbardziej rodzinne. Pragniemy wraz z Księdzem Tadeuszem i klerykiem Łukaszem wraz z Wami zasiąść przy wigilijnym stole, podzielić się z Wami symbolem miłości Boga – opłatkiem, skierować w Waszą stronę najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam, aby ten zbliżający się świąteczny czas został przeżyty w atmosferze zrozumienia, miłości, pojednania i dobroci – pragniemy w nim uczestniczyć poprzez dar kapłańskiej modlitwy, którą obejmujemy całą naszą Wspólnotę Parafialną oraz Przyjaciół Naszej Parafii.

Dla osoby wierzącej Kościół winien być drugim domem. Drzwi naszej świątyni są codziennie otwarte. Myślę, że wszyscy będziemy zgodni, że budowanie Kościoła ma sens tylko wówczas, kiedy wokół niego skupiają się ludzie, którzy w jego sercu odnajdują Chrystusa. Rozumiem prowadzenie parafii jako czynienie z naszej wspólnoty parafialnej domu, w którym znajdują się otwarte drzwi dla wszystkich gotowych do poszukiwania sensu i głębi życia. Nie czekamy tutaj wyłącznie na tych, którzy są ugruntowani w wierze. Nasza wspólnota jest otwarta także dla Ciebie, przyjacielu, który nie przeszedłeś przez jej drzwi może od wielu lat i zatraciłeś sens żywej wiary. Jedni z nas zapewne regularnie odnajdują ścieżkę do Kościoła i mimo wielu pytań, jakie sobie zadają, dostrzegają ciągle, że warto iść z Chrystusem w Jego Kościele. Ci z nas, którzy w wierze idą z Chrystusem, winni także szukać dróg, by ukazać braciom i siostrom, Jezusa, jako jedyną szansę dla człowieka. Jak powiedział założyciel naszego stowarzyszenia – św. Wincenty Pallotti – „Każdy Katolik jest Apostołem”. Jeśli chcemy wspólnie czynić Parafię naszym domem, to musimy mieć świadomość, że w tym domu są bardzo różni domownicy. Bądźmy więc wszyscy razem na wspólnie modlitwie, na drogach poszukiwania jeszcze głębszego zjednoczenia z Bogiem oraz na drogach wspólnego umacniania się i budowania Kościoła.

Przepraszam Was za wszelkie uchybienia, które komuś mogły wyrządzić przykrość. Dziękuję za wielką wyrozumiałość, zaangażowanie i pragnienie budowania klimatu naszej kisielickiej parafii.

Zapraszam Wszystkich do promocji i rozwijania naszej Wspólnoty Parafialnej. Do troski o jej żywotność, ducha, wiarę, miłość, braterskość, jedność i solidarność.

List ten jest też podziękowaniem za atmosferę, zrozumienie, życzliwość i wszelką pomoc – tak modlitewną, jak i materialną – okazywaną przez Was w minionym czasie. Pragniemy skierować nasz kapłańskie „Bóg zapłać!” grupie szczególnie aktywnych Parafian, bez których fachowości, pomocy i ofiary materialnej niewiele by zrobiono.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ks. Damian Nyk SAC
Proboszcz Parafii
Wraz z duszpasterzem Ks. Tadeuszem i Kl. Łukaszem