Ogłoszenia Parafialne na XXX Niedzielę Zwykłą 27.10.2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.2019 r.

  1. Jutro w poniedziałek w kościele wspominamy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.

  2. W piątek, 1-go listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół tego dnia czci tych, którzy tryumfują z Chrystusem i na wieki są w Jego Królestwie, oraz orędują za nami. Tradycyjnie odprawimy Mszę św. na cmentarzu komunalnym o godz. 11.00. Po Mszy św. będzie procesja i błogosławieństwo krzyży nagrobnych, zniczy i kwiatów, oraz modlitwa za zmarłych. W naszym kościele tego dnia odprawimy tylko Mszę św. o godz. 8.00. Nie będzie też Mszy św. wieczornej.

  3. W sobotę 2-go listopada, jest tzw. Dzień Zaduszny. Kościół modli się i pamięta o tych, którzy w czyśćcu oczekują zbawienia. Tego dnia będą odprawiane Msze św. w kościele, o godz. 8.00 z racji pierwszej soboty i godz. 10.30. Msza święta o godz. 18.00 zostanie odprawiana na cmentarzu i nie będzie już Mszy świętej wieczornej w kościele.

  4. Przypominamy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych w każdym kościele można uzyskać odpust zupełny za zmarłych, oraz w dniach od 1 do 8 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych.

  5. W zakrystii lub na tacę można jeszcze składać kartki wypominkowe. Jak do tej pory zauważamy, jeszcze skromną odpowiedź na tę modlitwę, ale przypominamy, że modlimy się za zmarłych przez cały listopad i w każdym czasie można pamiętać o bliskich, którzy odeszli. Za złożone do tej pory kartki wypominkowe – wyraz naszej pamięci, modlitwy i ofiary, składamy serdeczne Bóg zapłać. Tradycyjnie modlimy się za zmarłych, podanych na kartkach wspominkowych, według przyjętego od lat planu, zgodnie z podanymi ulicami na wypisanych wypominkach. Plan ulic wywieszony jest w gablocie pod chórem, oraz w Internecie na naszej stronie. Wypominki bez podanej ulicy i dnia tygodnia, będą polecane w niedzielę.

  6. Z racji Uroczystości Wszystkich Świętych do chorych udamy się w przyszłym tygodniu.

  7. To już ostatnie dni, kiedy o godz. 17.30, w naszym kościele odmawiamy różaniec. Zapraszamy jeszcze do udziału w modlitwie różańcowej. Tradycją Naszej Parafii stał się już organizowany w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych „Bal Wszystkich Świętych”. W tym roku także we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i z Panem Mariuszem Gołębiowskim organizujemy to wydarzenie w czwartek 31 października. Plan:
  17.30 Różaniec Wszystkich Świętych – w Kościele !!! O godz. 18.00 Uroczysta Msza Święta. Po Eucharystii wspólny przemarsz ze śpiewem do Sali „Arkadia” gdzie odbędą się gry, konkursy i zabawa. Zakończenie około godz. 20.30. Wydarzenie to winno mieć charakter dydaktyczny i wychowawczy dlatego przypominamy, iż liczy się nie tylko przebranie za wybranego świętego lecz także jak największa wiedza na temat jego osoby (co zostanie docenione)

  8. W ubiegła niedzielę z ofiar na inwestycję w naszej świątyni zebraliśmy 3.246 zł 37 gr. Wszystkim ofiarodawcom wyrażamy wdzięczność za złożone ofiary, oraz za dostarczony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na wsparcie dzieł misyjnych. Bóg zapłać.

  9. W przyszłą pierwszą niedzielę listopada zapraszamy na Mszę św. o godz. 14.00, dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

  10. Gorąco zachęca my do sięgania i czytania katolickiej prasy: GOŚĆ NIEDZIELNY z filmem na DVD „Bernadeta Cud w Lourdes”. Jest to poruszająca opowieść o cudownych objawieniach, które odmieniły życie tysięcy ludzi. Cena numeru 6 zł. Są jeszcze artykuły o wybitnych Polakach, bez których świat nie byłby taki sam, a także niesamowite historie dzieci, których modlitwy zostały wysłuchane. Są również i inne katolickie czasopisma.

  11. W tym czasie naszych przygotowań do Uroczystości Wszystkich Świętych, pamiętajmy o słowach, które tak mocno wpisały się w życie św. Jana Pawła II-go: „Czas ucieka, wieczność czeka”.

  12. Prośmy o Boże błogosławieństwo.

  DUSZPASTERZE