OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU – 08.12.2019 r.

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 08.12.2019 r.

Konferencja Episkopatu Polski, na mocy dyspensy udzielonej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. postanowiła podczas Zebrania Plenarnego w Warszawie dnia 14 marca 2018 r. aby dla dobra duchowego wiernych zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

  1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Poprowadzi je, jak ogłaszaliśmy, ks. Janusz Wilczyński nowy proboszcz z Gorynia. Będziemy spotykać się na Mszach Św. z naukami ogólnymi o godz. 10.30 i 18.00 w Kisielicach i o 16.30 w Łodygowie, w poniedziałek i wtorek. Spowiedź adwentowa we wtorek od godz. 10.00 i 17.30 w Kisielicach, a w Łodygowie od godz. 16.00. Nie będzie już spotkania we środę. Młodzież i dzieci również zapraszamy w poniedziałek i we wtorek na Msze Święte i nauki i rekolekcyjne. Jesteśmy przekonani, że czas rekolekcji będzie okazją dla każdego na spotkanie z Bogiem w Jego Słowie Bogatym w miłosierdzie. To jeszcze nie ostatnie chwile naszego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale już teraz w tym czasie, zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi i nie pozostawiania swojego pojednania z Bogiem na ostatni moment.
  2. Dzisiejsza niedziela, to także XX dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie.
  3. Można dziś, przy bocznych ołtarzach, zaopatrzyć się w świece Caritas. Ofiary zbierane przy tej okazji są przekazywane Caritas na wsparcie dzieci z rodzin najuboższych. Cena świecy to 6 zł. Są także jeszcze opłatki na stół wigilijny oraz kalendarze na 2020 Rok z św. Janem Pawłem II.
  4. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na wszelkie cele inwestycyjne w naszej świątyni. Już teraz wszystkim wspierającym nasze przedsięwzięcia i przewidziane prace, mówimy serdeczne Bóg zapłać.
  5. Polecamy tradycyjnie tygodnik GOŚĆ NIEDZIELNY, a w nim, historia domu Matki Bożej, cudownie przeniesionego do Loreto, oraz o początkach Wspólnoty z Taize, a także historia złota wywiezionego z Polski w pierwszych dniach września 1939 roku. Cena „Gościa Niedzielnego” 6 zł.
  6. Za wszelkie ofiary oraz otwartość, życzliwość i troskę, pragniemy z serca podziękować. Przypominamy jeszcze, że przez cały Adwent, każdego dnia o godz. 18.00 odprawiamy Mszę św. Roratnią, a w sobotę o godz. 8.00. Również dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

 

    Prośmy, aby nas Chrystus prowadził , wspierał i nam błogosławił.

Duszpasterze