ŻYCZENIA

Drodzy Parafianie,

Tegoroczną Wielkanoc kolejny raz będziemy przeżywać pod znakiem niekończącej się epidemii i wszechobecnego lęku.

O czym nam to przypomina?

Przede wszystkim, abyśmy odnowieni przez radosny obchód Świąt Wielkanocnych, nie lękali się być chrześcijanami i autentycznymi apostołami Chrystusa. Obyśmy mocno wierząc w Niego, pomagali wierzyć innym; przywracali im siłę wiary w Zmartwychwstałego i Żyjącego Pana. Oby nasz styl życia budowany na fundamencie Ewangelii był wyrazisty, nasze postępowanie – czytelne, a nasze życie – odpowiedzialne.

Módlmy się o to w dzień Wielkanocy i zawsze. Stale spotykajmy się ze Zmartwychwstałym, obecnym w słowie Bożym i sakramentach. Niech wzorem tutaj będą wszyscy Święci. Ich wiara, pokora i miłość, które wypływały bezpośrednio z tak głębokiego zjednoczenia z Chrystusem.

Drodzy Parafianie, niech życzenia te rozpalą w Was gotowość przyjęcia Zmartwychwstałego Chrystusa, Źródło prawdy, mocy i Życia. A wstawiennictwo Świętych, będzie Waszą siłą, która pozwoli Wam wypełniać Wasze zadania i głosić zbawcze orędzie miłości i pokoju.

Z wierną modlitwą i świątecznym pozdrowieniem

Wasi Duszpasterze