MINISTRANCI

Koleda minstranci poslugujacy 20_25_stycz

Z Panem Bogiem
Grzegorz

Tel. 507744858
ggradomyski@gmail.com

logo-lsoLiturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą, której głównym celem jest posługa i realizacja liturgii w kościele. Wspólnota składa się z:

  • aspirantów, czyli młodych chłopców aspirujących do godności ministranta,
  • ministrantów, którzy publicznie – wobec wiernych i rodziców zgłosili swoją gotowość do pełnienia służby przy ołtarzu, oraz wystarczająco dobrze znają swoje obowiązki i prawa,
  • lektorów, którzy służą przede wszystkim czytaniem Słowa Bożego i w pełni znają swoja zadania podczas liturgii,
  • ceremoniarzy, którzy swoją osobą starają pomóc się Celebransowi podczas Mszy Świętej.

Wspólnota ta przede wszystkim na celu przybliżanie wszystkim wiernym liturgii Mszy Świętej oraz pozostałych nabożeństw. W pierwszej kolejności jest to służba Panu Bogu, w drugiej kolejności służba wobec kapłana, który składa ofiarę modlitwy wobec Boga. Liturgia Mszy Świętej składa się z wielu małych elementów, które tworzą jedną całość. Całość ta, by być uświetniona w sposób godny, potrzebuje pracy wielu osób. Podstawowym ogniwem tego mechanizmu jest właśnie Liturgiczna Służba Ołtarza.

LSO to nie tylko służba podczas Mszy Świętych. Młodzi spotykają się często na przeróżnych spotkaniach integracyjnych, podczas których grają w piłkę, jeżdżą na wycieczki rowerowe i autokarowe, urządzają wieczory przy grillu czy ognisku.

Opiekunem LSO w Kisielicach są: ks. Proboszcz Damian Nyk SAC i ks. Wikariusz Tadeusz Okręglicki SAC. Prezesem ministrantów jest Michał Żarczyński, a prezesem honorowym Patryk Tęczar.

Jeśli chcesz wstąpić do LSO naszej parafii, zapraszamy Cię na spotkania. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia Duszpasterskie, gdzie w owych ogłoszeniach przeczytać będzie można, kiedy i gdzie odbywają się spotkania LSO. Swoją chęć przynależności do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza zgłosić można również po każdej Mszy Świętej w zakrystii.

Modlitwa Ministranta przed Mszą Świętą:

„Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.”

Modlitwa Ministranta po Mszy Świętej:

„Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

 

Ministranci są WIELCY.