ul. Kościelna 3  (55) 27 56 019   kancelaria@parafiakisielice.pl A A A  

Droga Młodzieży, na tej stronie będą podawane aktualne informacje związane z przygotowaniem WAS do Sakramentu Bierzmowania w parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach.


Sakrament Bierzmowania  w naszej parafii  odbędzie się  w sobotę, 24 września 2022 r. o godz. 16:00. 

SPOTKANIE dla RODZICÓW kandydatów do bierzmowania odbędzie się we wtorek 20.09.2022r  po Mszy Świętej o godz. 18:00 czyli około godz. 18:20 bardzo prosimy o punktualność. Oczywiście najpiękniej by było jakby Wszyscy przyszli na Mszę Świętą.


Najbliższe spotkanie Młodzieży odbędzie się w czwartek 22.09.2022 o godzinie 16:00- jest to spotkanie przeznaczone na SPOWIEDŹ ŚWIĘTĄ.  Bardzo proszę wcześniej, najlepiej dzień wcześniej zrobić rachunek sumienia. 

Kolejne spotkanie - próba generalna odbędzie się w piątek 23.09. Wszyscy spotykamy się na Mszy Św. o godz 18:00 a po zakończeniu Mszy Św. zostanie przeprowadzona generalna próba. Proszę zarezerwować sobie czas, gdyż nie wiadomo jak długo będziemy ćwiczyć i śpiewać. 


UWAGA!!! Każdy kandydat, który nie był chrzczony w naszej parafii,  jest zobowiązany dostarczyć do 20.09.2022 świadectwo chrztu. To jest konieczny warunek, bez którego nie będzie możliwe   przystapienie do Sakramentu Bierzmowania.


Poniżej kilka  informacji o Sakramencie Bierzmowania, świadka bierzmowania oraz patrona i nowego imienia:

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

SKĄD SAKRAMENT BIERZMOWANIA?
Pan Jezus obiecuje zesłanie Ducha Świętego ( J 3,5 – 8 )
Po wypełnieniu tej obietnicy – w dniu Pięćdziesiątnicy – uczniowie Jezusa zostają napełnieni Duchem Świętym ( Dz 2,
1-4 ). Apostołowie udzielają potem ochrzczonym daru Duch Świętego ( Dz 8, 14 – 17 ) modląc się nad nimi i
nakładając na nich ręce.
CZYM JEST SAKRAMENT BIERZMOWANIA?
- Jest dopełnieniem sakramentu chrztu św.
- Napełnieniem mocą Ducha Świętego, aby w pełni i dojrzale żyć w Kościele.
- Jest uzdolnieniem, ale i ZOBOWIĄZANIEM do: * szerzenia wiary słowem i czynem
* bronienia wiary.
SŁOWO „BIERZMOWANIE” pochodzi od słowa Bierzmo - w starych budowlach była to poprzeczna belka, która
podtrzymywała sklepienie. Zatem bierzmowanie ma być tym, co podtrzymuje nasze dojrzałe życie chrześcijańskie.
SKUTKI CZYLI ŁASKI PŁYNĄCE Z SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:
* pogłębienie relacji z Bogiem Ojcem, dzięki posłanemu Duchowi Św. możemy mówić „Abba Ojcze”
* ściślej jednoczymy się z Synem Bożym; współuczestniczymy w Jego potrójnej misji: prorockiej ( całym życiem mamy
wyznawać wiarę i jej bronić); królewskiej ( mamy służyć potrzebującym); kapłańskiej ( mamy przyjmować sakramenty
i uczestniczyć w ofierze Mszy św.)
* pomnożenie darów Ducha Świętego
* pogłębienie więzi z Kościołem.
ZNAKI SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:
* nałożenie rąk * namaszczenie krzyżmem * naznaczenie znakiem krzyża
Nałożenie rąk - Być może doświadczyłeś w życiu sytuacji, kiedy ktoś chcąc dodać ci otuchy, bądź zapewnić cię o swej
pomocy położył ci rękę na ramieniu. Ten gest mógł wyrażać słowa: „ Dasz radę”; „ Ufam ci”; Jestem z tobą”; „Na
pewno zrobisz to dobrze”. Od wieków też gest nałożenia rąk był używany, wtedy gdy przekazywano komuś ważne
zadanie.
Namaszczenie - Często smarujemy naszą skórę kremem, kiedy chcemy by była ona zdrowa i by dobrze wyglądała.
Krem może chronić nas przed zgubnym wpływem promieni słonecznych. Podobnie rana zagoi się szybciej od leku
( w postaci kremu, maści ). Olej Krzyżma jest mieszanką Oleju z oliwek i balsamu. Słowo „krzyżmo” pochodzi z
języka greckiego (gr. chrisma) i oznacza „maść”. W starożytności namaszczano królów i proroków, kiedy obejmowali
swój urząd. Jezusa nazywano CHRYSTUSEM, co znaczy: Namaszczony, Pomazaniec ( gr. Christos).
Naznaczenie znakiem krzyża świętego. W czasie sakramentu Chrztu zostałeś już naznaczony znakiem Krzyża.

Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia
chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie chrztu.
Sakrament ten można przyjąć tylko osoba ochrzczona będąca w stanie łaski i tylko raz w życiu.

Właściwym szafarzem bierzmowania jest Biskup. W pewnych, ściśle określonych prawem
kościelnym, wypadkach szafarzem bierzmowania może być kapłan.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżmem ( olejem zmieszanym z
balsamem, poświęconym przez biskupa ), którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa
sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Namaszczenie dokonuje się na czole ochrzczonego ze
słowami: „ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
Kandydat do bierzmowania wybiera sobie również nowe imię, które winno być nośnikiem
pewnego posłannictwa, jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu.
Bierzmowanemu towarzyszy zwykle świadek, który winien odznaczać się następującymi
przymiotami: a) być wystarczająco dojrzałym do spełnienia tego obowiązku; b) należeć do Kościoła
katolickiego i mieć przyjęte sakramenty: chrztu, Eucharystii, bierzmowania; c) nie być wykluczonym od
czynności w aktach kościelnych.

Nowe "imię" na Bierzmowanie

Przy okazji bierzmowania chrześcijanie przyjmują dodatkowe – nowe
imię. Należy pamiętać, że w jego wyborze nie kierujemy się
atrakcyjnością samego imienia, ale pięknem życia tego, którego
wybiera się za patrona. Wybór imienia to wybór Patrona, który to
imię nosił.

Teraz masz okazję wybrać sobie świętego czy błogosławionego,
którego droga do świętości najbardziej Cię zachwyciła. Może już
znasz jakiegoś świętego czy błogosławionego, którego w czymś
pragniesz go naśladować, chcesz o coś go prosić. Dobrze, abyś miał
(a) patrona za którego pośrednictwem będziesz zwracać się do Boga
i pod którego opiekę wstawienniczą się oddasz. Trzeba poznać dobrze
życiorys swojego Patrona.
Kiedy już wybierzesz Imię ( Patrona ), opisz krótko jego życiorys oraz
uzasadnij w kilku zdaniach dlaczego dokonałeś tego wyboru ( to jest
najważniejsze w tej pracy ). Pamiętaj, by nie wybierać postaci
legendarnych oraz takich o życiu których niewiele wiemy. Mogą to
być postacie, które żyły bardzo dawno albo te, które żyły bardzo
współcześnie i dopiero niedawno zostały kanonizowane lub
beatyfikowane.


Grupy:

Matki Bożej Królowej Świata :
klasy – pierwsze ponad podstawowe + 8C + inni.

Świętego Józefa :
klasy – 8A + 8B.

Świętego Wincentego Pallotiego :
klasy – drugie ponad podstawowe.


 Terminy spotkań:

CZERWIEC:

Dnia 17 czerwca po Mszy Świętej, odbędzie się w kościele spotkanie wspólne dla WSZYSTKICH grup kandytatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. OBECNOŚĆ OBOWIAZKOWA.

MAJ:

06.05.2022 godz. 16:30 grupa p. Gabrysi; 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy p. Grzegorza  – Matki Bożej Królowej Świata. 

13.05.2022 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Józefa. 

27.05.2022 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Wincentego Pallotiego.

KWIECIEŃ:

22.04.2022 godz. 16:30 grupa p. Gabrysi; 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy p. Grzegorza  – Matki Bożej Królowej Świata.

UWAGA!!!  29.04.2022 godz.godz. 16:30 spotkanie kandydatów dla grupy Św. Józefa. 

29.04.2022 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Wincentego Pallotiego.


MARZEC:

11.03.2022 godz. 16:30 grupa p. Gabrysi; 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy p. Grzegorza  – Matki Bożej Królowej Świata.

18.03.2022 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Józefa. 

UWAGA!!! 25.03.2022 spotkanie kandydatów dla grupy Św. Wincentego Pallotiego odbędzie się wyjątkowo o godz. 16:00, kto nie może przyjść, gdyż nie zdąży dojechać po szkole zapraszmy na spotkanie 18.03.2022 po Mszy Św. z grupą Św. Józefa.


LUTY:

11.02.2022 godz. 16:45 grupa p. Gabrysi; 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy p. Grzegorza  – Matki Bożej Królowej Świata.

18.02.2022 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Józefa. 

25.02.2022 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Wincentego Pallotiego.


17.12.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Wincentego Pallotiego.
10.12.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Józefa.
03.12.2021 godz. 16:45 grupa p. Gabrysi  (spotkanie odwołane); 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy p. Grzegorza  – Matki Bożej Królowej Świata.


26.11.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Wincentego Pallotiego.
19.11.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Józefa.
12.11.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Matki Bożej Królowej Świata.  


Materiały wykorzystane na spotkaniu grupy Matki Bożej Królowej Świata:

https://youtu.be/8UM0uvO8uA0 „Nie mądrość świata tego”

https://youtu.be/pHyu1yH1kgs „Wilki dwa”

https://youtu.be/LgeoY_NubKA „Ktoś więcej”

Miłość. – zadanie do domu dla chętnych.


Sakrament Bierzmowania – informacje

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KKK 11).

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

Sakrament ten uzdalnia nas do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i obrony. Bóg czyni to poprzez udzielane dary Ducha Świętego. Są nimi:

  • dar mądrości – służy do poznania i umiłowania prawdy wiekuistej, którą jest Bóg, z tego wynika umiłowanie Boga i jego spraw. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu wtedy wszystko oceniamy we właściwy sposób.
  • dar rozumu – pozwala na instynktowne sądzenie w świetle wiary. Pomaga odczytywać wolę Bożą i odróżniać prawdę od kłamstwa, pozwala dobrze ocenić konkretną sytuację i podjąć trafną decyzję.
  • dar rady – pomaga w podejmowaniu trudnych decyzji w naszym życiu. Dzięki niemu instynktownie możemy odróżnić co należy czynić, a czego nie (nawet wbrew roztropności).
  • dar umiejętności – dzięki niemu posiadamy głęboką pewność wiary w Boga, intuicyjną wiedzę, co do prawd i tajemnic wiary. Daje umiejętność dobrego wykorzystania tego czym dysponujemy.
  • dar męstwa – (dar mocy, siły) pomaga z siłą i ufnością stanąć wobec prób i niebezpieczeństw (także duchowych) chrześcijańskiego życia. Jesteśmy zdolni do podejmowania najtrudniejszych zadań z miłości do boga (nawet męczeństwa).
  • dar pobożności – (nazywany duchem przybrania) stanięcie wobec Boga jak dziecko wobec Ojca nieskończenie dobrego i miłującego – z miłością, szacunkiem, zaufaniem, bez lęku.
  • dar bojaźni Bożej – nie ma nic wspólnego z lękiem przed Bogiem, jest to szacunek i miłość do Boga, z tego wynika bojaźń obrażenia Boga, niechęć do grzechu, a chęć wypełniania Bożej woli.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM