Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Jerzy Bieńkowski SAC

Wikariusz

Ks. Tomasz Stawicki SAC