Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Jerzy Bieńkowski SAC

Wikariusz

Ks. Jarosław Dąbrowski SAC