ul. Kościelna 3  (55) 27 56 019   kancelaria@parafiakisielice.pl A A A  

Grupy i wspólnoty /

Wspólnota Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością

Wspólnota Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością

Opiekun: ks. Tomasz Stawicki SAC i Koordynator Wspólnoty : Gabriela Radomyska
Spotkania: Msza Święta

Podczas Mszy Świętej, chętne Osoby Niepełnosprawne oraz ich rodzice/opiekunowie/rodzeństwo/przyjaciele: tworzą Służbę Ołtarza, udzielają się podczas czytań oraz w śpiewie.  Msza Święta jest odprawiana z dostosowaniem do uczestników:  językiem możliwie prostym, z podpowiedziami, tłumaczeniem poszczególnych etapów Mszy Świętej. Zadaniem duszpasterstwa jest również umożliwienie uzupełnienia  sakramentów  świętych, np. Spowiedzi Św., Komunii Św., Bierzmowania.

Po Mszy Świętej odbywają się spotkania

 I Komunia  Św.  21 maja 2022r. godz. 13.30 

Przychodzimy najpóźniej na 13.20

Zajmujemy miejsca wedlug ustalonego porządku. 

* Co zabieramy ze sobą:

- pragnienie i  radość spotkania z Jezusem;

- pokój w sercu, ( bez względu na niespodziewane sytuacje, jeśli wyjdzie coś niezaplanowanego, nie ma problemu );

* Na Eucharystię nie potrzeba zabierać ze sobą świecy, modlitewnika, różańca czy medalika. Te wszystkie rzeczy dziecko otrzymało  jako pomoc do przygotowania się  i umacniania więzi z Panem Jezusem.

* W czasie Eucharystii, jeśli będzie taka potrzeba, można wyjść z dzieckiem. 

Scenariusz  liturgii

Pieśń:  Oto jest dzień…

 K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 W: Na wieki wieków. Amen.

Ksiądz  zwraca się do rodziców, aby   pobłogosławili   swoje dzieci.  

Rodzice  błogosławią  dzieci czyniąc  znak krzyża na ich czole.

 K.-  Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb życia wiecznego, uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Ciebie i obdarz je żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź razem dzieci i ich rodziców przy swoim ołtarzu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Kiedyś o Jezu   chodził po świecie…

Ksiądz: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wierni: Amen.

Ksiądz: Łaska i pokój od Boga…

Wierni: I z duchem twoim.

Ma miejsce prośba rodziców:

Dziś wobec zgromadzonej tu wspólnoty prosimy cię drogi Kapłanie, abyś w czasie tej uroczystej Mszy świętej udzielił naszym dzieciom I Komunii świętej. Pragniemy, aby nasze dzieci  spotykały się z Jezusem w Komunii św. Obiecujemy wspierać nasze dzieci w umacnianiu ich wiary, aby kochały Pan Boga, bo wtedy będą szczęśliwe.

Prośba dzieci:

My dzieci chcemy przyjąć Pana Jezusa do naszych serc.  Chcemy, żeby Pan Jezus był już zawsze z nami.  Dlatego prosimy wszystkich o modlitwę za każdego z nas.

Akt pokutny: Ach żałuję…

Chwała na wysokości...

Liturgia  Słowa – I Czytanie, Psalm, Ewangelia, Homilia

Modlitwa powszechna

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby umocniony Duchem Świętym na wzór pierwszych chrześcijan z wiarą przyjmował Słowo Boże. 
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi.
  3.  Módlmy się  rodziców i chrzestnych obecnych tutaj dzieci,  aby Bóg obdarzył ich zdrowiem i błogosławieństwem w codziennej pracy i trudzie wychowania.
  4.   Módlmy się za  wszystkich chorych i potrzebujących, aby dzięki wsparciu dobrych ludzi,  otrzymali   pomoc w  cierpieniu.
  5.  Módlmy się za dzieci otaczające  dzisiaj ołtarz, aby często i godnie przyjmowały Jezusa i doświadczały prawdziwej miłości.
  6.  Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Pan Jezus obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie Bożym.
  7.  Módlmy się za wszystkich tutaj obecnych, aby  dzięki Eucharystii, każdy z nas stawał się coraz lepszym człowiekiem i przyjacielem Jezusa.  

Procesja z darami

Dzieci  i rodzice do procesji z darami podchodzą w czasie modlitwy wiernych. Ruszają,  gdy ksiądz kończy modlitwę. 

Komentarz:

Do ołtarza Pańskiego przynosimy dary:

PŁONĄCĄ ŚWIECĘ – znak obecności pośród nas Jezusa i wyraz  pragnienia bycia światłem dla  innych ludzi.

KWIATY –  Kwiaty, które  są wyrazem naszej wdzięczności i radości za wszelkie Boże dary.

RÓŻANIEC, MEDALIK I MODLITEWNIK – znaki wiary  i pobożności, które były pomocą w przygotowaniu się do przyjęcia I Komunii Św.

SERCA – Jako wyraz naszej miłości do Pana Jezusa.

CHLEB  – Niech ten dar  przypomina, że wszyscy mamy dzielić się  chlebem i radością.

WINOGRONA –  Symbol pracy i wysiłku człowieka, aby  prosić Jezusa o pomoc w codzienności.

PISMO ŚWIĘTE – by w życiu codziennym budować na skale Słowa Bożego.

WINO I WODA –   które za chwilę staną się Prawdziwą Krwią Chrystusa.

HOSTIA –  Chleb święty i czysty, który   stanie się prawdziwym Ciałem Chrystusa.

Pieśń – Jeden chleb…

Liturgia Eucharystyczna

Komunia Św.  - Dzieci  podchodzą do klęcznika razem z rodzicami ( bądź jednym rodzicem czy opiekunem).Komunię będzie można przyjąć  na klęcząco ( kto może) bądź na stojąco.  Potem do Komunii podchodzą pozostali  wierni.

Pieśń w czasie Komunii – Chrystus Pan karmi nas...,  Wielbić Pana chcę...

Po Komunii  Kapłan pobłogosławi  obrazki – pamiątki I Komunii św.

Błogosławieństwo ogólne.

Rozdanie  obrazków   komunijnych przez Kapłana.

Pieśń na zakończenie  – Ave  Maria

********************************

Procesja z darami, kolejność:

DARY

KTO NIESIE

ŚWIECA

Kacper K.

KWIATY

Dawid Rz., Mateusz H.

RÓŻANIEC

Gabrysia J.

MEDALIK

Krzysztof Ś.

MODLITEWNIK

Piotr B.

SERCA

Igor  O.

CHLEB

Michał  K.

WINOGRONA

Radek Z.

PISMO SWIĘTE

Mateusz M.

WINO I WODA

Janek B.

HOSTIA

Zuzanna W.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM