Msze Święte

Msze Święte w niedzielę i święta nakazane dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:

8:00
9:30 – Kaplica pw. Jezusa Miłosiernego w Łodygowie
11:00 – Suma
12:30 – Msza Święta dla dzieci

14:00 – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Msza z udziałem dzieci niepełnosprawnych
18:00

Msze Święte w dni powszednie:

10:30 – tylko święta i uroczystości nienakazane dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
18:00

 

Świętami nakazanymi dla terytorium Polski są następujące uroczystości:

  • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 stycznia)
  • Objawienie Pańskie – Trzech Króli (6 stycznia)
  • Wniebowstąpienie Pańskie – VII Niedziela Wielkanocy
  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (czwartek po Urocz. Trójcy Przenajśw.)
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia)
  • Wszystkich Świętych – (1 listopada)
  • Boże Narodzenie – (25 grudnia)

dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. 1784/01/L z dn. 4.03.2003 r.

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które:

  • utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
  • utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 KPK).

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (tamże, §2).