Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie Chrztu.

Sakrament ten można przyjąć tylko osoba ochrzczona, będąca w stanie łaski i tylko raz w życiu. Właściwym szafarzem bierzmowania jest Biskup. W pewnych, ściśle określonych prawem kościelnym, wypadkach szafarzem bierzmowania może być kapłan.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżmem (olejem zmieszanym z balsamem, poświęconym przez biskupa), którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Namaszczenie dokonuje się na czole ochrzczonego ze słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Kandydat do bierzmowania wybiera sobie również nowe imię, które winno być nośnikiem pewnego posłannictwa, jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego. Przynosi ono wzrost i pogłębienie łaski sakramentu Chrztu; zakorzenia głębiej w synostwie Bożym; ściślej jednoczy z Chrystusem; pomnaża dary Ducha Świętego; udoskonala więź z Kościołem. Chrześcijanin zostaje w tym sakramencie umocniony w pragnieniu czynienia dobra i do wyznawania wiary chrześcijańskiej.

Bierzmowanie otrzymuje chrześcijanin nie tylko dla siebie. Dar Ducha winien ciągle działać. Przez chrześcijan Duch Jezusa powinien nawiedzać ludzi, aby ci mogli doświadczyć Jego, powodującego Dobro, działania.