Sakramentalia

Oprócz Sakramentów ustanowionych przez Chrystusa, istnieją także sakramentalia, które ustanowił Kościół.

Sakramentalia „ są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe,  a osiągają je przez modlitwę Kościoła”. (Konstytucja o Liturgii).

Do sakramentaliów należą: błogosławieństwa i poświęcenia. Przez błogosławieństwa wyprasza Kościół dla pewnych  osób lub rzeczy szczególną pomoc Bożą. Błogosławi więc  wiernych w czasie nabożeństw,  a także pola, domy, samochody itp.

Przez poświęcenia Kościół przeznacza na wyłączną służbę Bożą osoby, np. zakonników i zakonnice oraz miejsca jak: kościoły, kaplice, cmentarze i w końcu rzeczy, a więc kielichy, dzwony, wodę, medaliki, różańce, krzyżyki i wiele innych.

Przez sakramentalia możemy sobie wyprosić więcej pomocy Bożej niż przez własne modlitwy, bo z nami i za nami modli się cały Kościół.