s2
s1
s3
proba 4a

BIERZMOWANIE 2021/2022

Droga Młodzieży, na tej stronie będą podawane aktualne informacje związane z przygotowaniem WAS do Sakramentu Bierzmowania w parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach

 

******************************************

Grupy:

 1. Matki Bożej Królowej Świata :

               klasy – pierwsze ponad podstawowe + 8C + inni.

 2. Świętego Józefa :

             klasy – 8A + 8B.

 3. Świętego Wincentego Pallotiego :

                 klasy – drugie ponad podstawowe.

 

****************************************

 Terminy spotkań:

17.12.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Wincentego Pallotiego.

10.12.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Józefa.

03.12.2021 godz. 16:45 grupa p. Gabrysi  (spotkanie odwołane)      18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy p. Grzegorza  – Matki Bożej Królowej Świata.  

********************************************

26.11.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Wincentego Pallotiego.

19.11.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Św. Józefa.

12.11.2021 godz. 18:00 Święta Eucharystia, po Mszy spotkanie kandydatów dla grupy Matki Bożej Królowej Świata.  

Materiały wykorzystane na spotkaniu grupy

Matki Bożej Królowej Świata:

https://youtu.be/8UM0uvO8uA0 „Nie mądrość świata tego”

https://youtu.be/pHyu1yH1kgs „Wilki dwa”

https://youtu.be/LgeoY_NubKA „Ktoś więcej”

Miłość.– zadanie do domu dla chętnych.

Z Panem Bogiem

 

*******************************************************************************************

Sakrament Bierzmowania – informacje

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KKK 11).

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

Sakrament ten uzdalnia nas do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i obrony. Bóg czyni to poprzez udzielane dary Ducha Świętego. Są nimi:

 • dar mądrości – służy do poznania i umiłowania prawdy wiekuistej, którą jest Bóg, z tego wynika umiłowanie Boga i jego spraw. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu wtedy wszystko oceniamy we właściwy sposób.
 • dar rozumu – pozwala na instynktowne sądzenie w świetle wiary. Pomaga odczytywać wolę Bożą i odróżniać prawdę od kłamstwa, pozwala dobrze ocenić konkretną sytuację i podjąć trafną decyzję.
 • dar rady – pomaga w podejmowaniu trudnych decyzji w naszym życiu. Dzięki niemu instynktownie możemy odróżnić co należy czynić, a czego nie (nawet wbrew roztropności).
 • dar umiejętności – dzięki niemu posiadamy głęboką pewność wiary w Boga, intuicyjną wiedzę, co do prawd i tajemnic wiary. Daje umiejętność dobrego wykorzystania tego czym dysponujemy.
 • dar męstwa – (dar mocy, siły) pomaga z siłą i ufnością stanąć wobec prób i niebezpieczeństw (także duchowych) chrześcijańskiego życia. Jesteśmy zdolni do podejmowania najtrudniejszych zadań z miłości do boga (nawet męczeństwa).
 • dar pobożności – (nazywany duchem przybrania) stanięcie wobec Boga jak dziecko wobec Ojca nieskończenie dobrego i miłującego – z miłością, szacunkiem, zaufaniem, bez lęku.
 • dar bojaźni Bożej – nie ma nic wspólnego z lękiem przed Bogiem, jest to szacunek i miłość do Boga, z tego wynika bojaźń obrażenia Boga, niechęć do grzechu, a chęć wypełniania Bożej woli.