TRIDUUM 2021

Witam Wszystkich czytających  podczas tegorocznego Triduum Paschalnego.

W pierwszej kolejności dziękuję Wszystkim za podjęcie służby i trudu czytania Lekcji podczas tegorocznego Triduum. Na początku przedstawię kilka informacji, oczywiście dla przypomnienia:

Posługa lektora w czasie Triduum Paschalnego.

OGÓLNE ZASADY

Każdy posługujący w liturgii:

* pamięta, że uczestniczy w misterium i ma innych do niego prowadzić ;

* przygotowuje się do swoich zadań poprzez modlitwę, refleksję nad swoimi czynnościami, udział w próbie;

* ma bezwzględny obowiązek być w stanie łaski uświęcającej

– ZADANIA LEKTORA

przed liturgią – przeczytać samemu, rozważyć, zrozumieć, przemodlić, zastosować w życiu;

w czasie liturgii – przekazać wiernym tekst natchniony ;

– CZYTANIE TEKSTÓW BIBLIJNYCH

* w sposób wyraźny,;

* z ukazaniem ich obiektywnej treści;

* według poprawnej dykcji;

* bez aktorskiej interpretacji;

– WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

* Lektor powinien kilkakrotnie głośno odczytać lekcję ( czytanie ), by wychwycić ewentualne pułapki językowe ;

* przed rozpoczęciem czytania czeka, aż skończy się poprzednia akcja liturgiczna (np. gdy wszyscy usiądą );

* przygotowując czytanie należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

TEMPO CZYTANIA, PRZERWY, AKCENTY (gramatyczny i logiczny), INTONACJA, ARTYKULACJA, DYKCJA, a także odpowiednie USTAWIENIE MIKROFONU 

* ubiór – fragment z protokołu dyplomatycznego „ Umiar i prostota – strój powinien być „naturalny“ w tym sensie, że nie powinien emanować przesadą czy zbytnią zamożnością, ale również powinien składać się w harmonijną całość. Stąd też stara wskazówka „3+1“ : Nie więcej niż trzy kolory na osobie; tylko jedna rzecz może być wzorzysta. Zasada ta tyczy się tak Pań jaki Panów“ – pamiętajmy, że głosimy słowo Żywego Boga

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. Iz 55, 10 – 11

Proszę aby każdy przynajmniej raz w ciągu dnia przeczytał otrzymane czytanie.
Jeżeli ktoś chciałby sobie przeczytać przez mikrofon z ambony (a są takie osoby) to proszę do mnie zadzwonić w celu ustalenia daty.
W sprawie ewentualnych pytań, bądź wyjaśnień można dzwonić po 18.00 na numer 507 744 858.

Poniżej lista osób czytających, proszę odnaleźć się na liście, szczególnie ważna jest kolejność na Wigilię Paschalną, gdyż nie czytamy wszystkich czytań, dlatego ważne jest, aby zobaczyć kto po kim czyta.

Uwaga. Każdy czytający zobowiązany jest o stawienie się na 15 minut przed liturgią, celem ustalenia miejsca siedzenia oraz sposobu wyjścia do czytania.

Lista osob Tridum Paschalne 2021

 

Poniżej zamieściłem komentarze, czytania i modlitwę wiernych na Triduum. Czytania są zeskanowane z Lekcjonarza, z którego będą czytane podczas Triduum:

Wielki Czwartek – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ :

Komentarze na Wielki Czwartek 2021

W. Cz. Msza Wieczerzy Pańskiej Czytanie 1

W. Cz. Msza Wieczerzy Pańskiej Czytanie 2

Modlitwa powrzechna wielki czwartek 2021 Czytający

 

Wielki Piątek – MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ :

Komentarze na Wielki Piątek 2021

W. Pt. MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ Czytanie 1

W. Pt. MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ Czytanie 2

 

Wielka Sobota –  WIGILIA PASCHALNA

Komentarze na Wigilie Paschalna 2021

W.S. WIGILIA PASCHALNA czytanie 1

W.S. WIGILIA PASCHALNA czytanie 2

W.S. WIGILIA PASCHALNA czytanie 3

W.S. WIGILIA PASCHALNA czytanie 4

W.S. WIGILIA PASCHALNA czytanie 7

W.S. WIGILIA PASCHALNA czytanie 8

Modlitwa powszechna Wigilia Paschalna 2021

 

Poniżej jest zamieszczony przebieg liturgii, szczególnie dotyczy osób, które czytają komentarze. Pieśni  mogą jeszcze ulec zmianie.

Przebieg Liturgi WIELKI CZWARTE 2021

Przebieg Liturgi WIELKI PIATEK 2021

Przebieg Liturgii ZMARTWYCHWSTANIE PANSKIE 2021

 

 

13

Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.

W Kręgu Biblijnym to przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”. Krąg Biblijny to miejsce gdzie „Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” (Grzegorz Wielki). „Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana”. W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie”On, – Duch Prawdy” szczególnie obdarza czytających łaskami Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20 Łk 11,13).

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie przestajesz coś robić, początek gdzie zaczynasz robić lepiej, to początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedź, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO”. (2 Tm 3,16, J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo. (J 3,3)

Zapraszamy w każdy czwartek o godz. 19:00 do Salki Katechetycznej w Domu Parafialnym.