ul. Kościelna 3  (55) 27 56 019   kancelaria@parafiakisielice.pl A A A  

Droga Młodzieży, na tej stronie będą podawane aktualne informacje związane z przygotowaniem WAS do Sakramentu Bierzmowania w parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach.


Terminy spotkań dla grupy Matki Bożej Królowej Świata: 13.10;   27.10; 10.11;   24.11;   01.12.
Terminy w roku 2024:  05.01 godz. - 18:30;  12.01 - godz. 18-30;   09.02;   23.02;   08.03, 15.03,  22.03 - (droga Krzyżowa ulicami miasta) pozostałe terminy zostaną podane później.


Terminy spotkań dla grupy Św. Józefa: 20.10;  03.11;  17.11;  08.12;  22.12.
Terminy w roku 2024: 12.01 - godz. 18:30; 26.01; 16.02; 01.03, 15.03, 22.03 - (droga Krzyżowa ulicami miasta)


pozostałe terminy zostaną podane później.


Poniżej kilka  informacji o Sakramencie Bierzmowania, świadka bierzmowania oraz patrona i nowego imienia:

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

SKĄD SAKRAMENT BIERZMOWANIA?
Pan Jezus obiecuje zesłanie Ducha Świętego ( J 3,5 – 8 )
Po wypełnieniu tej obietnicy – w dniu Pięćdziesiątnicy – uczniowie Jezusa zostają napełnieni Duchem Świętym ( Dz 2,
1-4 ). Apostołowie udzielają potem ochrzczonym daru Duch Świętego ( Dz 8, 14 – 17 ) modląc się nad nimi i
nakładając na nich ręce.
CZYM JEST SAKRAMENT BIERZMOWANIA?
- Jest dopełnieniem sakramentu chrztu św.
- Napełnieniem mocą Ducha Świętego, aby w pełni i dojrzale żyć w Kościele.
- Jest uzdolnieniem, ale i ZOBOWIĄZANIEM do: * szerzenia wiary słowem i czynem
* bronienia wiary.
SŁOWO „BIERZMOWANIE” pochodzi od słowa Bierzmo - w starych budowlach była to poprzeczna belka, która
podtrzymywała sklepienie. Zatem bierzmowanie ma być tym, co podtrzymuje nasze dojrzałe życie chrześcijańskie.
SKUTKI CZYLI ŁASKI PŁYNĄCE Z SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:
* pogłębienie relacji z Bogiem Ojcem, dzięki posłanemu Duchowi Św. możemy mówić „Abba Ojcze”
* ściślej jednoczymy się z Synem Bożym; współuczestniczymy w Jego potrójnej misji: prorockiej ( całym życiem mamy
wyznawać wiarę i jej bronić); królewskiej ( mamy służyć potrzebującym); kapłańskiej ( mamy przyjmować sakramenty
i uczestniczyć w ofierze Mszy św.)
* pomnożenie darów Ducha Świętego
* pogłębienie więzi z Kościołem.
ZNAKI SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:
* nałożenie rąk * namaszczenie krzyżmem * naznaczenie znakiem krzyża
Nałożenie rąk - Być może doświadczyłeś w życiu sytuacji, kiedy ktoś chcąc dodać ci otuchy, bądź zapewnić cię o swej
pomocy położył ci rękę na ramieniu. Ten gest mógł wyrażać słowa: „ Dasz radę”; „ Ufam ci”; Jestem z tobą”; „Na
pewno zrobisz to dobrze”. Od wieków też gest nałożenia rąk był używany, wtedy gdy przekazywano komuś ważne
zadanie.
Namaszczenie - Często smarujemy naszą skórę kremem, kiedy chcemy by była ona zdrowa i by dobrze wyglądała.
Krem może chronić nas przed zgubnym wpływem promieni słonecznych. Podobnie rana zagoi się szybciej od leku
( w postaci kremu, maści ). Olej Krzyżma jest mieszanką Oleju z oliwek i balsamu. Słowo „krzyżmo” pochodzi z
języka greckiego (gr. chrisma) i oznacza „maść”. W starożytności namaszczano królów i proroków, kiedy obejmowali
swój urząd. Jezusa nazywano CHRYSTUSEM, co znaczy: Namaszczony, Pomazaniec ( gr. Christos).
Naznaczenie znakiem krzyża świętego. W czasie sakramentu Chrztu zostałeś już naznaczony znakiem Krzyża.

Sakrament bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie chrztu. Sakrament ten można przyjąć tylko osoba ochrzczona będąca w stanie łaski i tylko raz w życiu.

Właściwym szafarzem bierzmowania jest Biskup. W pewnych, ściśle określonych prawem kościelnym, wypadkach szafarzem bierzmowania może być kapłan. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżmem ( olejem zmieszanym z balsamem, poświęconym przez biskupa ), którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Namaszczenie dokonuje się na czole ochrzczonego ze słowami: „ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Kandydat do bierzmowania wybiera sobie również nowe imię, które winno być nośnikiem
pewnego posłannictwa, jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu. Bierzmowanemu towarzyszy zwykle świadek, który winien odznaczać się następującymi przymiotami: a) być wystarczająco dojrzałym do spełnienia tego obowiązku; b) należeć do Kościoła katolickiego i mieć przyjęte sakramenty: chrztu, Eucharystii, bierzmowania; c) nie być wykluczonym od czynności w aktach kościelnych.

Nowe "imię" na Bierzmowanie

Przy okazji bierzmowania chrześcijanie przyjmują dodatkowe – nowe imię. Należy pamiętać, że w jego wyborze nie kierujemy się atrakcyjnością samego imienia, ale pięknem życia tego, którego wybiera się za patrona. Wybór imienia to wybór Patrona, który to imię nosił.

Teraz masz okazję wybrać sobie świętego czy błogosławionego, którego droga do świętości najbardziej Cię zachwyciła. Może już znasz jakiegoś świętego czy błogosławionego, którego w czymś pragniesz go naśladować, chcesz o coś go prosić. Dobrze, abyś miał (a) patrona za którego pośrednictwem będziesz zwracać się do Boga i pod którego opiekę wstawienniczą się oddasz. Trzeba poznać dobrze życiorys swojego Patrona. Kiedy już wybierzesz Imię ( Patrona ), opisz krótko jego życiorys oraz uzasadnij w kilku zdaniach dlaczego dokonałeś tego wyboru ( to jest najważniejsze w tej pracy ). Pamiętaj, by nie wybierać postaci legendarnych oraz takich o życiu których niewiele wiemy. Mogą to być postacie, które żyły bardzo dawno albo te, które żyły bardzo współcześnie i dopiero niedawno zostały kanonizowane lub beatyfikowane.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM